خرید ژنراتور مک آلته MECC ALTE

خرید ژنراتور مک آلته MECC ALTE

تصویر عنوان توضيحات مشاهده سریع سبد خريد

ژنراتور مک آلته مدل ECO43-2L/4

شرکت مک آلته در سال 1947 تاسیس شد.که در حال...

ژنراتور مک آلته مدل ECO43-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECO43-1L/4 KW 880 KVA 1100 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO43-2S/4

مشخصات محصول TYPE ECO43-2S/4 KW 744 KVA 930 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO43-1S/4

مشخصات محصول TYPE ECO43-1S/4 KW 640 KVA 800 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-VL/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-VL/4 KW 600 KVA 750 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-2L/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-2L/4 KW 554 KVA 680 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-1.5L/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-1.5L/4 KW 496 KVA 620 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-1L/4 KW 440 KVA 550 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-3S/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-3S/4 KW 440 KVA 500 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-2S/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-2S/4 KW 360 KVA 450 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO40-1S/4

مشخصات محصول TYPE ECO40-1S/4 KW 320 KVA 400 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO38-3L/4

مشخصات محصول TYPE ECO38-3L/4 KW 280 KVA 350 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO38-2L/4

مشخصات محصول TYPE ECO38-2L/4 KW 240 KVA 300 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO38-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECO38-1L/4 KW 200 KVA 250 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO38-3S/4

مشخصات محصول TYPE ECO38-3S/4 KW 180 KVA 225 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO38-2S/4

مشخصات محصول TYPE ECO38-2S/4 KW 160 KVA 200 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO38-1S/4

مشخصات محصول TYPE ECO38-1S/4 KW 144 KVA 180 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP34-2L/4

مشخصات محصول TYPE ECP34-2L/4 KW 120 KVA 150 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP34-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECP34-1L/4 KW 104 KVA 130 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP34-2S/4

مشخصات محصول TYPE ECP34-2S/4 KW 84 KVA 105 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP34-1S/4

مشخصات محصول TYPE ECP34-1S/4 KW 56 KVA 70 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO32-3L/4

مشخصات محصول TYPE ECO32-3L/4 KW 56 KVA 70 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO32-2L/4

مشخصات محصول TYPE ECO32-1L/4 KW 32 KVA 40 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO32-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECO32-1L/4 KW 32 KVA 40 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO32-3S/4

مشخصات محصول TYPE ECO32-3S/4 KW 32 KVA 40 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO32-2S/4

مشخصات محصول TYPE ECO32-2S/4 KW 24 KVA 30 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO28-VL/4

مشخصات محصول TYPE ECO28-VL/4 KW 24 KVA 30 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO28-2L/4

مشخصات محصول TYPE ECO28-2L/4 KW 16 KVA 20 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO28-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECO28-1L/4 KW 16 KVA 20 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECO28-S/4

مشخصات محصول TYPE ECP3-2L/4 KW 13.6 KVA 17 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP3-3L/4

مشخصات محصول TYPE ECP3-3L/4 KW 12 KVA 15 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP3-2L/4

مشخصات محصول TYPE ECP3-2L/4 KW 10.8 KVA 13.5 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP3-1L/4

مشخصات محصول TYPE ECP3-1L/4 KW 8.8 KVA 11 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP3-2S/4

مشخصات محصول TYPE ECP3-2S/4 KW 6.4 KVA 8 محصول دیزل...

ژنراتور مک آلته مدل ECP3-1S/4

مشخصات محصول TYPE ECP3-1S/4 KW 5.2 KVA 6.5 محصول دیزل...
‫0/5 ‫(0 نظر)