خرید موتور دیزل کامینز CUMMINS

خرید موتور دیزل کامینز CUMMINS

تصویر عنوان توضيحات مشاهده سریع سبد خريد

موتور دیزل کامینز مدل 6BTA5.9G2-1

مشخصات محصول TYPE 6BTA-5.9G2 STANDBY - KW 176 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل 6BTA-5.9G2

مشخصات محصول TYPE 6BTA-5.9G2 STANDBY - KW 176 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل 6BTAA-5.9G7

مشخصات محصول TYPE 6CTAA8.3-G1 STANDBY - KW 176 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل 6CTAA8.3G2

مشخصات محصول TYPE 6CTAA8.3G2 STANDBY - KW 176 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل 6CTAA8.3-G1

مشخصات محصول TYPE 6CTAA8.3-G1 STANDBY - KW 176 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل 6CTAA8.3-G2

مشخصات محصول TYPE 6CTAA8.3-G2 STANDBY - KW 200 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSL9-G5

مشخصات محصول TYPE QSL9-G5 STANDBY - KW 264 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل NTA855-G6

مشخصات محصول TYPE NTA855-G6 STANDBY - KW 280 STANDBY -...

موتور دیزل پرکینز مدل NTA855-G7

مشخصات محصول TYPE NTA855-G7 STANDBY - KW 352 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل KTA19-G4

مشخصات محصول TYPE KTA19-G4 STANDBY - KW 440 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSX15-G8

مشخصات محصول TYPE QSX15-G8 STANDBY - KW 440 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل VTA28-G5

مشخصات محصول TYPE VTA28-G5 STANDBY - KW 565 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل VTA28-G6

مشخصات محصول TYPE KTA38-G5 STANDBY - KW 880 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSK23-G3

مشخصات محصول TYPE KTA38-G5 STANDBY - KW 880 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QST30-G3

مشخصات محصول TYPE QST30-G3 STANDBY - KW 800 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل KTA38-G5

مشخصات محصول TYPE KTA38-G5 STANDBY - KW 880 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QST30-G4

مشخصات محصول TYPE QST30-G4 STANDBY - KW 880 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل KTA38-G9

مشخصات محصول TYPE KTA38-G9 STANDBY - KW 1000 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل KTA50-G3

مشخصات محصول TYPE KTA50-G3 STANDBY - KW 1120 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل KTA50-G8

مشخصات محصول TYPE KTA50-G8 STANDBY - KW 1340 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل KTA50-GS8

مشخصات محصول TYPE KTA50-GS8 STANDBY - KW 1340 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSK60-G3

مشخصات محصول TYPE QSK60-G3 STANDBY - KW 1600 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSK60-G4

مشخصات محصول TYPE QSK60-G4 STANDBY - KW 1800 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSK60-G8

مشخصات محصول TYPE QSK60-G8 STANDBY - KW 2000 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSK78-G9

مشخصات محصول TYPE QSK78-G9 STANDBY - KW 2400 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل QSK78-G6

مشخصات محصول TYPE QSK78-G6 STANDBY - KW 2660 STANDBY -...

موتور دیزل کامینز مدل 6ISBE-G1

مشخصات محصول TYPE 6ISBE-G1 STANDBY - KVA 180 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل 6BTA5.9-G2

مشخصات محصول TYPE 6BTA5.9-G2 STANDBY - KVA 150 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل 4ISBe-G1

مشخصات محصول TYPE 4ISBe-G1 STANDBY - KVA 110 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل 4BTA3.9-G1

مشخصات محصول TYPE 4BTA3.9-G1 STANDBY - KVA 80 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل 4BT3.9-G4

مشخصات محصول TYPE 4BT3.9-G4 STANDBY - KVA 70 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل 4BT3.3-G2

مشخصات محصول TYPE 4BT3.3-G2 STANDBY - KVA 55 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل 4B3.3-G1

مشخصات محصول TYPE 4B3.3-G1 STANDBY - KVA 33 PRIME -...

موتور دیزل کامینز مدل D1703-BG

نام محصول نوع PRIME STANDBY تعداد سیلندر موتور دیزلی کامینز...
‫5/5 ‫(2 نظر)