کوپله فابریک آکسا موتور ولوو

در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید…

در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید…

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD734GE 
ژنراتور: Mecc Alte -ECO38 1LN/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1341GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 38-3L/4 A
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1342GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO38 3L/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1343GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40 1S/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1344GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40 2S/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1345GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40 3S/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1641GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40 3S/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TAD1642GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40 1,5L/4
دانلود کاتالوگ

موتور: Volvo
تیپ موتور: TWD1643GE
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40 2L/4
دانلود کاتالوگ