در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت آخرین قیمت کوپله آکسا موتور کامینز با ما تماس بگیرید…

در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت آخرین قیمت کوپله آکسا موتور کامینز تماس بگیرید…

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: S3.8-G6
ژنراتور: Mecc Alte – ECP 32-1M/4 B 
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: S3,8-G7
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 32-2L/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: 6BTA 5,9-G5
ژنراتور: Mecc Alte – ECP34 – 2S/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: 6BTAA5,9G6
ژنراتور: Mecc Alte – ECP34 1L/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: 6BTAA5,9G7
ژنراتور: Mecc Alte – ECP34 3L/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: QSL9-G5
ژنراتور:Mecc Alte – ECO38-3LN
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: NTA 855 G4
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 40-1S 
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: QSX 15 G8
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 40-3S
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: VTA 28 G5
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 40-2L
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: VTA 28 G6
ژنراتور: Mecc Alte – ECO40-VL/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: QSK 23 G3
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 43-1SN/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: QST 30 G4
ژنراتور: Mecc Alte – ECO 43-1LN/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: KTA 38 G5
ژنراتور: Mecc Alte -ECO 43-1LN/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: KTA 50 G3
ژنراتور: Mecc Alte -ECO 43-2LN/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: KTA 50 G8
ژنراتور: Mecc Alte -ECO46 1S/4
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: KTA 50 GS8
ژنراتور: Stamford -PI 734C
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: QSK 60 G4
ژنراتور: Stamford -PI 734 F
دانلود کاتالوگ

موتور: CUMMINS
تیپ موتور: QSK 60 G13
ژنراتور: Stamford -LVSI804R
دانلود کاتالوگ

‫0/5 ‫(0 نظر)