پشتیبانی فنی:

تامین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی برای مدت 10 سال از تعهدات شرکت پیشرو موتور پارسیان میباشد. ضمناً خدمات نوین از قبیل تمدید دوره گارانتی، معاینه فنـی دوره‌ای، قـراردادهـای نظـارت بـر نگهـداری، تـامیـن قطعات و لوازم مصرفی، تامین قطعات یدکی اصلی و .... ازمواردی هستند که توسط واحد خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه میگردند.