کاربرد دیزل ژنراتور در بیمارستان ها و مراکز

ژنراتور های پشتیبان اضطراری برای اکثریت اماکن درمانی و پزشکی، یک الزام هستند. با توجه به کار های مهمی که در این اماکن انجام می شود و با توجه به موقعیت بیماران، برق نباید هرگز در این اماکن قطع شود. سالهاست که بیمارستان های ارتشی و عمومی به مجموعه دیزل ژنراتور های نیرومند صنعتی متکی هستند، تا قطعی برق ناشی از قطع برق محلی، یا فجایع طبیعی بزرگ مثل طوفان یا سیل را جبران کنند.

کاربرد دیزل ژنراتور در مراکز

کامپیوتر ها امروز در صنایع حرف اول را می زنند. وقتی سرور ها و سیستم ها از کار بیفتند، ارتباطات قطع می شوند، کار متوقف می شود، داده ها گم می شوند، وقت کارمندان به بطالت می گذرد و تقریبا همه چیز متوقف می شود. به همین دلیل است که تقریبا تمامی شرکت های ارتباطی و ارتباط از راه دور، در کنار منابع برق پشتیبان اولیه خود، تمایل به استفاده از ژنراتور های دیزلی دارند. به خاطر اینکه قابل اعتماد بودن خدمات آنها بر افراد زیادی اثر می گذارد، واقعاً چاره ای ندارند جز اینکه یک منبع برق پشتیبان قابل اطمینان هم برای کار خودشان و هم برای مشتریان شان، داشته باشند.

به این دلیل از دیزل در بخش های صنعتی استفاده می شود که قدرت بیشتری از هر واحد سوخت فراهم می کند و نوسانات کم، استفاده از آن را ایمن تر کرده است. یکی از چشم انداز های استفاده از دیزل به جای بنزین این است که امکان دارد بتوان مصرف نفت را به کل حذف کرد. به عنوان سوخت بیشتر موتور ای دیزلی می توان به جای دیزل از انواع فرآوری شده روغن های گیاهی استفاده کرد بدون اینکه بر طول عمر یا کارایی آن تاثیر منفی گذاشته شود.

با تامین و خدمات دیزل، دیگر نیازی نیست برای یافتن ژنراتور یا موتور دیزلی کارآمد و مقرون به صرفه جستجو کنید.