سوخت دیزل چه تفاوتی دارد؟

دیزل و بنزین کاملا متفاوت هستند. اگر شما تا به حال داستان های ترسناکی از افرادی که ماشین یا کامیون خود را با سوخت اشتباه پر کرده باشند شنیده باشید، تا حدی از این تفاوت اطلاع دارید! اساسا، دیزل یک محصول نفتی درجه پایین و کمتر تصفیه شده است که از هیدروکربن های سنگین تر (مولکول هایی که از اتم های کربن و هیدروژن بیشتری ساخته شده اند) ساخته شده است. موتورهای دیزلی خام که فاقد سیستم های تزریق سوخت پیچیده هستند، در تئوری، تقریبا با هر سوخت هیدروکربنی کار می کنند - از این رو بیودیزل ها (نوعی از سوخت های زیستی که از زباله های روغن های نباتی و چیزهای دیگر ساخته شده اند) اینقدر محبوب هستند. رادولف دیزل، مخترع موتور دیزل ژنراتور، موتورهای اولیه خود را با روغن بادام زمینی به کار انداخت و عقیده داشت این موتور ها مردم را از وابستگی به سوخت هایی مانند زغال سنگ و بنزین رها می کنند.