موتور دیزلی چیست؟

موتوردیزل ژنراتور نوعی از موتورهای احتراق داخلی است؛ به طور دقیق تر یک موتور احتراق تراکمی است. در موتور دیزلی، سوخت به جای منبع مجزایی از انرژی اشتعالی (مثل شمع موتور)،به طور ناگهانی در معرض دمای بالا و فشار گاز فشرده حاوی اکسیژن (که اغلب همان هوای معمولی است) قرار می گیرد. به این فرایند سیکل دیزل می گویند، که به خاطر رادولف دیزل که در سال 1892 آن را اختراع کرد به این نام خوانده می شود. گرچه ژنراتورهای دیزلی سنتی در تعریف ما از منابع انرژی جایگزین گنجانده نمی شوند، با این حال ضمیمه با ارزشی برای سیستم پشتیبان شبکه ای و برق از راه دور هستند.