انواع موتور دیزلی

موتور های دیزلی دو دسته هستند : دو زمانه و چهار زمانه. بیشتر موتور های دیزلی از سیکل چهار زمانه، استفاده می کنند، که شامل دو موتور بزرگ است که با سیکل دو زمانه عمل می کنند. معمولا سیلندر ها به صورت دو تایی یا مضربی از دو استفاده می شوند، با این حال اگر فشار روی میل لنگ متعادل باشد تا از لرزش بیش از حد جلوگیری شود، می توان از هر تعداد سیلندری استفاده کرد. مجموعه دیزل ژنراتور ها برق تک یا سه فاز تولید می کنند. بیشتر لوازم خانگی به برق تک فاز نیاز دارند در حالی که لوازم صنعتی و تجاری به برق سه فاز نیازمندند. به دلیل طول عمر و کاهش هزینه های عملیاتی ژنراتور های دیزلی، توصیه می شود که از این ژنراتور ها استفاده شود. موتور های دیزلی جدید تر، در مقایسه با واحد های گازی (گاز طبیعی یا پروپان)، بی صدا تر هستند و به تعمیرات و نگهداری کمتری نیاز دارند.