کوپله فابریک کامینز پاور

شرکت کامینز پاور انگلستان یکی از بهترین تولید کنندگان کوپله فابریک (موتور-ژنراتور) در دنیا است. موتورهای دیزلی کامینز و ژنراتورهای استمفورد و نیز موارد دیگر این شرکت چون تابلو کنترل، شاسی، لرزه گیرها و پیش گرمکن کن این شرکت دارای استاندارد لازم است. هم چنین دیزل ژنراتورهای کوپله کامینز پاور دارای مصرف سوخت کم و راندمان بسیار بالایی هستند. دیزل ژنراتورهای کوپله شده روی شاسی فولادی دارای تابلو کنترل و محفظه موتور و ژنراتور ، باک سوخت تعبیه شده داخل شاسی، اگزوز دارای صداگیر، لرزه گیر های زیر شاسی جهت استقرار روی محل نصب، باتری و کابل های اتصال باتری هستند.

تصویر محصول مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C17 D5 CUMMINS POWER X2.5-G2 STAMFORD -PI044G 12 15 13 16
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C22 D5 CUMMINS POWER X2.5-G2 STAMFORD -PI144D 16 20 17 22
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C28 D5 CUMMINS POWER X2.5-G2 STAMFORD -PI144F 20 25 22 27.5
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C33 D5 CUMMINS POWER X3.3-G1 STAMFORD -PI144G 24 30 26 33
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C38 D5 CUMMINS POWER X3.3-G1 STAMFORD -PI144H 28 35 30 38
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C44 D5 CUMMINS POWER S3.8-G4 STAMFORD -UCI224C 32 40 35 44
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C55 D5 CUMMINS POWER S3.8-G6 STAMFORD -UCI224D 40 50 44 55
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C66 D5 CUMMINS POWER S3.8-G7 STAMFORD -UCI224F 48 60 52 66
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C44 D5e CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G14 STAMFORD -UCI224C 32 40 35 44
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C55 D5e CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G14 STAMFORD -UCI224D 50 50 44 55
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C66 D5e CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G14 STAMFORD -UCI224F 48 60 53 66
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C44 D5L CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G13 STAMFORD -UCI224C 32 40 35 44
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C55 D5L CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G13 STAMFORD -UCI224D 40 50 44 55
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C66 D5L CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G13 STAMFORD -UCI224F 48 60 53 66
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C90 D5 CUMMINS POWER 6BTA5.9-G5 STAMFORD -UCI224G 65 82 72 90
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C110 D5 CUMMINS POWER 6BTA5.9-G5 STAMFORD -UCI274C 80 100 88 110
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C150 D5 CUMMINS POWER 6BTAA5.9-G6 STAMFORD -UCI274E 109 136 120 150
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C170 D5 CUMMINS POWER 6BTAA5.9-7 STAMFORD -UCI274F 124 155 136 170
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C175 D5e CUMMINS POWER QSB7-G5 STAMFORD -UCI274F 126 158 140 175
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C200 D5e CUMMINS POWER QSB7-G5 STAMFORD -UCI274h 146 182 160 200
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C220 D5e CUMMINS POWER QSB7-G5 STAMFORD -UCI274h 160 200 176 220
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C220 D5 CUMMINS POWER 6CTAA8.3-G7 STAMFORD -UCI274H 160 200 176 220
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C250 D5 CUMMINS POWER 6CTAA8.3-G9 STAMFORD -UCI274J 182 227 200 250
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C275 D5 CUMMINS POWER QSL9-G5 STAMFORD -UCI274K 200 250 220 275
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C300 D5 CUMMINS POWER QSL9-G5 STAMFORD -HCI444D 220 275 240 300
تصویر محصول مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C500 D5e CUMMINS POWER QSX15G8 STAMFORD -HCI555C 364 455 400 500
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C550 D5e CUMMINS POWER QSX15G8 STAMFORD -HCI555D 400 500 440 550
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C700 D5 CUMMINS POWER VTA28-G5 STAMFORD -HCI555F 512 640 565 706
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C825 D5A CUMMINS POWER VTA28-G6 STAMFORD -HCI6G 600 750 660 825
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C825 D5 CUMMINS POWER QSK23-G3 STAMFORD -HCI6G 600 750 660 825
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C900 D5 CUMMINS POWER QSK23-G3 STAMFORD -HCI6H 656 820 720 900
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1000 D5 CUMMINS POWER QST30-G3 STAMFORD -HCI6J 751 939 833 1041
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1100 D5 CUMMINS POWER QST30-4 STAMFORD -HCI6k 800 1000 888 1110
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1000 D5B CUMMINS POWER KTA38-G14 STAMFORD -HCI6k 720 900 800 1000
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1100 D5B CUMMINS POWER KTA38-G14 STAMFORD -HCI6k 823 1029 906 1132
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1250 D5A CUMMINS POWER KTA38-G9 STAMFORD -P1734A 900 1125 1000 1250
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1400 D5 CUMMINS POWER KTA50-G3 STAMFORD -P1734B 1000 1250 1120 1400
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1675 D5 CUMMINS POWER KTA50-G8 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1340 1675
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1675 D5A CUMMINS POWER KTA50-GS8 STAMFORD -P1734D 1200 1500 1340 1675
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور c1400 DQGAN CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734B 1020 1275 1120 1400
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور c1540 DQGAH CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1232 1540
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور c1540 DQGAK CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1232 1540
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور c1700 DQGAG CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1232 1540 1360 1700
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور c1700 DQGAJ CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734F 1232 1540 1360 1700
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور c1805 DQGAM CUMMINS POWER QSK50-G7 STAMFORD -P1734F 1320 1650 1460 1825
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C1760 D5e CUMMINS POWER QSK60-GS3 STAMFORD -P1734D 1280 1600 1408 1760
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C2000 D5e CUMMINS POWER QSK60-GS3 STAMFORD -P1734F 1460 1825 1600 2000
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C2000 D5 CUMMINS POWER QSK60-G3 STAMFORD -P1734F 1500 1875 1650 2063
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C2250 D5 CUMMINS POWER QSK60-G4 STAMFORD -P1734G 1600 2000 1800 2250
ECO38-3S/4 کوپله فابریک کامینز پاور C2500 D5A CUMMINS POWER QSK60-G8 STAMFORD -LVSI804R 1800 2250 2000 2500