ژنراتور مک آلتهMecc alte

شرکت مک آلته در سال 1947 تاسیس شد.که در حال حاضر یکی از برترین تامین کنندگان ژنراتور های دیزلی با بیش از 1200 کارمند است که روزانه در سراسر جهان بیش از 1400 ژنراتور تولید می کند.این شرکت ژنراتورهای خود را از رنج 3 کیلو وات تا 1000 کیلو وات تولید می کند. ژنراتور های مک آلته از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و گزینه مناسبی برای کارخانه های صنعتی خواهد بود.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-1S/4 5.2 6.5
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-2S/4 6.4 8
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-1L/4 8.8 11
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-2L/4 10.8 13.5
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-3L/4 12 15
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-S/4 13.6 17
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-1L/4 16 20
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-2L/4 20 25
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-VL/4 24 30
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-2S/4 28 35
ECO32-3S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-3S/4 32 40
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-1L/4 40 50
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-2L/4 48 60
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-3L/4 56 70
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-1S/4 68 85
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-2S/4 84 105
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-1L/4 104 130
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-2L/4 120 150
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-1S/4 144 180
PI 734 G دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-2S/4 160 200
تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-3S/4 180 225
ECO38-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-1L/4 200 250
ECO38-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-2L/4 240 300
ECO38-3L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-3L/4 280 350
ECO40-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-1S/4 320 400
ECO40-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-2S/4 360 450
ECO40-3S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-3S/4 440 500
ECO40-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-1L/4 440 550
ECO40-1.5L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-1.5L/4 496 620
ECO40-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-2L/4 544 680
ECO40-VL/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-VL/4 600 750
ECO43-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-1S/4 640 800
ECO43-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-2S/4 744 930
ECO43-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-1L/4 880 1100
ECO43-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-2L/4 1040 1300
ECO46-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO46-1S/4 1200 1500
ECO46-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO46-2S/4 1440 1800
ECO46-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO46-1L/4 1680 2100