ژنراتور لینزLinz

تمامی ژنراتورهای Linz توسط تکنولوژی های پیشرفته و با مواد با کیفیت بالا در کشور ایتالیا ساخته شده است. از ویژگی های بارز این ژنراتور ها می توان به بازدهی بالا ،فشردگی و قدرت مکانیکی ،قابلیت تنظیم ،طیف گسترده عملکرد ها و طراحی منحصر به فرد اشاره نمود. ژنراتور های های لینز به سه دسته تک فاز ، سه فاز و ژنراتور-دینام تقسیم می شوند.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO18S A/4 16 20
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO18S B/4 20 25
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO18S C/4 24 30
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO18M D/4 28 35
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO18M E/4 34 42
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO18L F/4 40 50
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO22 S A/4 50 63
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO22 S B/4 60 75
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO22S C/4 68 85
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO22S D/4 80 100
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO22M E/4 104 130
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO22M F/4 120 150
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28 S A/4 144 180
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28 S B/4 160 200
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28 S C/4 180 225
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28S D/4 200 250
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28M E/4 240 300
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28M F/4 280 350
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO28L G/4 320 400
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35S B/4 360 450
تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35S C/4 400 500
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35S D/4 440 550
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35M E/4 480 600
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35M F/4 536 670
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35M G/4 580 725
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور لینز PRO35L H/4 640 800