ژنراتور استمفوردStamford

در سال 1905 برادران کاتینگ در شهر استمفورد انگلیس این کارخانه را تاسیس کردند که در آن زمان با نام Stamford electrical مشهور بود. کارخانه اصلی بعدها با نام جدید Stamford Newago در سال 1935 میلادی در شهر منچستر فعالیت خود را در زمینه تولید ژنراتور های دیزلی آغاز نمود. در واقع نام ژنراتور استمفورد از ژنراتور یا همان ژنراتورهای دیزل می آید . موتور های دیزل ژنراتور بر دو دسته تقسیم می شود کوپله شده و AVR هستند.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
PI734G دیزل ژنراتور استمفورد PI734G 1800 2250
PMS1675 دیزل ژنراتور استمفورد PMS1675
PI 044 G دیزل ژنراتور استمفورد PI 044 G 12 15
PI 144 E دیزل ژنراتور استمفورد PI 144 E 20 25
PI 144 G دیزل ژنراتور استمفورد PI 144 G 26 32.5
UCI 224 C دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 C 34 42.5
UCI 224 D دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 D 40 50
UCI 224 E دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 E 48 60
UCI 224 F دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 F 58 72.5
UCI 224 G دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 G 68 85
UCI 274 C دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 C 80 100
UCI 274 D دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 D 97 121
UCI 274 E دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 E 112 140
UCI 274 F دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 F 128 160
UCI 274 G دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 G 144 180
UCI 274 H دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 H 160 200
UCI 274 K دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 K 200 250
HCI 444 C دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 C 200 250
HCI 444 D1 دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 D 256 320
HCI 444 E دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 E 280 350
تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
HCI 444 F دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 F 332 450
HCI 544 C دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 C 360 500
HCI 544 D دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 D 424 530
HCI 544 E دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 E 508 636
HCI 544 F دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 F 568 710
HCI 634 G دیزل ژنراتور استمفورد HCI 634 G 640 800
HCI 634 H ژنراتورهای استمفورد HCI 634 H 720 900
HCI 634 K دیزل ژنراتور استمفورد HCI 634 K 880 1100
PI 734 B دیزل ژنراتور استمفورد PI 734 B 1120 1400
PI 734 D دیزل ژنراتور استمفورد PI 734 D 1340 1675
PI 734 G دیزل ژنراتور استمفورد PI 734 G 1800 2250