موتوردیزل کامینز Cummins

کامینز (Cummins) شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که در سال 1919 میلادی توسط کلسی کامینز تأسیس شد و امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتور های دیزلی درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط با آن، مانند: تولید سامانه‌های سوخت‌ رسانی انژکتوری، سامانه‌های کنترل، تجهیزات فیلتراسیون وسیستم‌های تولید برق، فعالیت می‌نماید.

تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
D1703-BG موتور دیزلی کامینز D1703-BG   10   11 3L
موتور دیزلی کامینز 4B3.3-G1   30   33 4L
4BT3.3-G2 موتور دیزلی کامینز 4BT3.3-G2   50   55 4L
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 4BT3.9-G4   63   70 4L
4BTA3.9-G1 موتور دیزلی کامینز 4BTA3.9-G1   72   80 4L
4ISBe-G1 موتور دیزلی کامینز 4ISBe-G1   100   110 4L
6BTA5.9-G2 موتور دیزلی کامینز 6BTA5.9-G2   136   150 6L
6ISBE-G1 موتور دیزلی کامینز 6ISBE-G1   164   180 6L
QSK78-G6 موتور دیزلی کامینز QSK78-G6 2400 3000 2660 3325 6L
QSK78-G9 موتور دیزلی کامینز QSK78-G9 2200 2750 2400 3000  
QSK60-G8 موتور دیزلی کامینز QSK60-G8 1800 2250 2000 2500  
QSK60-G4 موتور دیزلی کامینز QSK60-G4 1636 2045 1800 2250  
QSK60-G3 موتور دیزلی کامینز QSK60-G3 1500 1875 1600 2000  
KTA50-GS8 موتور دیزلی کامینز KTA50-GS8 1120 1500 1340 1675  
KTA50-G8 موتور دیزلی کامینز KTA50-G8 1120 1400 1340 1675  
تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز KTA50-G3 1020 1275 1120 1400
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز KTA38-G9 900 1125 1000 1250
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز QST30-G4 800 1000 880 1100
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز KTA38-G5 800 1000 880 1100
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز QST30-G3 728 910 800 1000
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز QSK23-G3 648 810 720 900
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز VTA28-G6 722 750 968 825
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز VTA28-G5 512 640 565 706
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز QSX15-G8 400 500 440 550
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز KTA19-G4 400 500 440 550
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز NTA855-G7 320 400 352 440
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز NTA855-G4 292 365 320 400
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز NTA855-G6 256 325 280 356
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز QSL9-G5 240 300 264 330
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 6CTAA8.3-G2 181 227 200 250
تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
6CTAA8.3-G1 موتور دیزلی کامینز 6CTAA8.3-G1 160 200 176 220
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 6CTAA8.3G2 160 200 176 220
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 6BTAA-5.9G7 124 155 136 170
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 6BTA-5.9G2 109 136 120 150
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 6BTA5.9G2-1 90 113 100 125
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 6BTA-5.9G5 80 100 88 110