موتوردیزل پرکینز Perkins

پرکینز Perkins Engines یک شرکت صنعتی بریتانیایی است که در سال ۱۹۳۲ تاسیس شده است.این شرکت در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتورهای دیزلی درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط در این زمینه فعالیت می کند.
دفتر مرکزی شرکت پرکینز، در استنفیلد، پیتربورو، بریتانیا قرار دارد. شرکت پرکینز به عنوان زیر مجموعه‌ای از شرکت کاترپیلار است که انواع موتورهای دیزل صنعتی، کشاورزی و عمرانی را تولید می‌کند..

تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
1506A-E88TAG3 موتور دیزل پرکینز 1506A-E88TAG3 200 250 220 275
1506A-E88TAG4 موتور دیزل پرکینز 1506A-E88TAG4 220 275 240 300
1506A-E88TAG5 موتور دیزل پرکینز دانلود کاتالوگ
2206A-E13TAG2 موتور دیزل پرکینز 2206A-E13TAG2 280 350 320 400
2206A-E13TAG3 موتور دیزل پرکینز 2206A-E13TAG3 320 400 360 450
2506A-E15TAG1 موتور دیزل پرکینز 2506A-E15TAG1 364 455 400 500
2506A-E15TAG2 موتور دیزل پرکینز 2506A-E15TAG2 400 500 440 550
2806A-E18TAG1A موتور دیزل پرکینز 2806A-E18TAG1A 480 600 528 660
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 2806A-E18TAG2 520 650 560 700
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4006-23TAG2A 600 750 660 825
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4006-23TAG3A 640 800 720 900
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4008TAG1A 720 900 800 1000
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4008-30TAG1 720 900 800 1000
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4008-30TAG2 800 1000 900 1125
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4008-30TAG3 900 1125 1000 1250
تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
1506A-E88TAG3 موتور دیزل پرکینز 1506A-E88TAG3 200 250 220 275
1506A-E88TAG4 موتور دیزل پرکینز 1506A-E88TAG4 220 275 240 300
1506A-E88TAG5 موتور دیزل پرکینز 1506A-E88TAG5 240 300 264 330
2206A-E13TAG2 موتور دیزل پرکینز 2206A-E13TAG2 280 350 320 400
2206A-E13TAG3 موتور دیزل پرکینز 2206A-E13TAG3 320 400 360 450
2206A-E13TAG3 موتور دیزل پرکینز 2206A-E13TAG3 364 455 400 500
2506A-E15TAG2 موتور دیزل پرکینز 2506A-E15TAG2 400 500 440 550
2806A-E18TAG1A موتور دیزل پرکینز 2806A-E18TAG1A 480 600 528 660
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 2806A-E18TAG2 520 650 560 700
4006-23TAG2A موتور دیزل پرکینز 4006-23TAG2A 600 750 660 825
4006-23TAG3A موتور دیزل پرکینز 4006-23TAG3A 640 800 720 900
4008TAG1A موتور دیزل پرکینز 4008TAG1A 720 900 800 1000
4008-30TAG1 موتور دیزل پرکینز 4008-30TAG1 720 900 800 1000
4008-30TAG2 موتور دیزل پرکینز 4008-30TAG2 800 1000 900 1125
4008-30TAG3 موتور دیزل پرکینز 4008-30TAG3 900 1125 1000 1250
تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TAG0A 1000 1250 1100 1375
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TAG1A 1100 1350 1200 1500
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TWG4A 1200 1500 1280 1600
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TAG2A 1200 1500 1320 1650
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TAG3A 1368 1710 1500 1875
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4016TAG1A 1480 1850 1600 2000
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TWG2A 1000 1250 1100 1375
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 4012-46TWG3A 1100 1350 1200 1500
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 403A-11G1 7.2 9 8 10
2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز 403D-07G 4.7 5.8 5.1 6.4